Goście Meet Hydrogen 001

Written by Chris Kwacz
9/13/2021

Maciej Nietopiel / Wiceprezes Zarządu ZEPAK SA

Dotychczasowy model funkcjonowania ZE PAK jako wytwórcy energii bazującego na węglu brunatnym dostarczanym z własnych odkrywek wyczerpał swoje możliwości. Przyczyn jest wiele ale najważniejsze z nich to zdecydowanie rosnące koszty emisji, zaostrzenie wymagań środowiskowych, wyczerpujące się złoża ale również oczekiwania właścicielskie, w tym dominującego akcjonariusza Zygmunta Solorza. Dla spółek takich jak ZE PAK przystosowanie się do pogarszających się warunków funkcjonowania nie jest prostym zadaniem ale my traktujemy to jako szansą na kompletną zmianę modelu funkcjonowania.

Chcemy wykorzystać potencjał, którym dysponujemy: rozległe tereny wykorzystywane uprzednio w działalności górniczej, dostęp do sieci energetycznej, wykwalifikowaną załogę, doświadczenie w branży. Naturalnym kierunkiem są technologie takie jak fotowoltaika, energia z wiatru, biomasa, biogaz. Elektrownia w Koninie, która do niedawna wykorzystywała węgiel brunatny niebawem będzie dysponowała 100 MW w technologii biomasowej (obecnie 50 MW). Zakończyliśmy niedawno montaż urządzeń na największej w Polsce farmie fotowoltaicznej w Brudzewie o mocy 70 MWp, warto wspomnieć, że wykonawcami farmy są powiązane z nami spółki Esoleo i PAK Serwis. Informowaliśmy o nabyciu pierwszego projektu wiatrowego. To wszystko pozwoli nam stopniowo zwiększać udział oze w naszym miksie wytwórczym aż do całkowitego zastąpienia produkcji z węgla. Wybiegamy równocześnie nieco do przodu ponieważ już dziś zastanawiamy się w jaki sposób najbardziej efektywnie wykorzystać nadwyżki produkcji energii i tutaj pojawia się wodór. Chcemy stworzyć cały kompleksowy łańcuch wartości gospodarki wodorowej – począwszy od produkcji „zielonego” wodoru (przy wykorzystaniu energii z oze), dystrybucji, infrastrukturze do tankowania a także pracujemy nad projektem autobusu wodorowego czyli staramy się kreować rynek na produkowany wodór. Jeśli spełnią się zapowiedzi i działania zmierzające do neutralnej emisyjnie gospodarki UE to masowe wykorzystanie wodoru jest nieuniknione, będziemy wówczas gotowi zaoferować gotowe kompleksowe rozwiązania, które rozwijamy obecnie we współpracy z renomowanymi partnerami takimi jak NEL Hydrogen czy Hydrogenics.

Maciej Grześkowiak / Dyrektor ds. Projektów Strategicznych i Komunikacji PESA SA Bydgoszcz

PESA od dwóch lat pracuje nad wdrożeniem napędów wykorzystujących paliwowe ogniwa wodorowe w pojazdach szynowych. Jako producent mamy świadomość, że realizacja projektów wodorowych wykracza poza typowy standard budowy prototypu pojazdu szynowego.

Kluczowe znaczenie zarówno dla producentów taboru, jak i przewoźników, ma zagwarantowanie dostępu do wodoru, jako paliwa. Dotyczy to samych stacji tankowania, odpowiedniej klasy czystości wodoru, jak i logistyki jego transportu z hubów do stacji tankowania.

Odpowiedzią na to wyzwanie ma być właśnie współpraca PKP S.A., PKN Orlen S.A. i PESA S.A.. Naszym celem jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających jak najszybsze wprowadzenie do eksploatacji na polskiej sieci kolejowej pojazdów szynowych napędzanych energią wodorową.Spółki chcą razem prowadzić projekty badawczo-rozwojowe i działania zmierzające do zastosowania wodoru na kolei jako paliwa zasilającego pojazdy szynowe. Efektem tych prac ma być między innymi zbudowanie w ramach istniejącej sieci kolejowej prototypowej, testowej stacji tankowania pojazdów szynowych.

Realizacja tych projektów badawczych rozpocznie się w ciągu najbliższego roku, a już 21 września na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO w Gdańsku zaprezentujemy pierwszy polski szynowy pojazd wodorowy, czyli lokomotywę manewrową, którą produkcja jest efektem współpracy z PKN Orlen.

Meet Hydrogen

Stay Updated
MH
Sign up for our newsletter
By subscribing, you’ll recieve occasional emails from Meet Hydrogen with latest news and event announements.
Follow us
© 2022 Meet Hydrogen